ΕΡΕΥΝΑ

Ο Συνεταιρισμός Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Χανίων (Σ.Ε.ΗΛ.Χ.), όπως κάθε σύγχρονη επιχειρησιακή οντότητα, οφείλει να βρίσκεται δίπλα στους πελάτες της και να προσαρμόζεται διαρκώς για την κάλυψη των διαρκώς μεταβαλλόμενων αναγκών τους. Για να γίνει η επιχείρηση αποτελεσματικότερη, καλεί τους πελάτες της να μοιραστούν με αυτήν τις απόψεις τους για προϊοντικά και επιχειρησιακά θέματα.

Παρακαλούμε επιλέξτε το ερωτηματολόγιο που σας ενδιαφέρει και συμπληρώστε τις απαντήσεις σας. Η συνεισφορά σας είναι κρίσιμη, καθώς η γνώμη σας θα μας κάνει ακόμη καλύτερους.