• 1979: Ίδρυση του Σ.Ε.ΗΛ.Χ.: Η έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης αποτελεί μια τομή για τα δεδομένα της αγοράς ηλεκτρολογικού υλικού και τον εμπορικό κόσμο συνολικά. Εισαγάγει νέα standards στην εξυπηρέτηση επαγγελματιών και ιδιωτών, με τη συμπίεση των τιμών στα προϊόντα του.
  • Χαρακτηριστικό της περιόδου εκείνης αποτελεί ο ενθουσιασμός των επαγγελματιών ηλεκτρολόγων και μηχανικών για την επιτυχημένη υλοποίηση μιας μεγάλης ιδέας που συσπειρώνει τους επαγγελματίες και αυξάνει το βαθμό αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής τους δραστηριοποίησης.
  • 1992: Μετακίνηση των εγκαταστάσεων του Σ.Ε.ΗΛ.Χ. στην οδό Ζυμβρακάκηδων. Δημιουργείται η πρώτη έκθεση Φωτισμού και μεγεθύνεται ο αποθηκευτικός χώρος. Οι νέες εγκαταστάσεις της επιχείρησης δίνουν μια μεγάλη ώθηση στις πωλήσεις και αναβαθμίζουν τα πρότυπα εξυπηρέτησης.
  • 2001: Δημιουργία νέων σύγχρονων εγκαταστάσεων στη Λεωφόρο Καζαντζάκη. Κατακτώντας την ηγετική θέση στον κλάδο του ηλεκτρολογικού υλικού στη Δυτική Κρήτη, η Διοίκηση αποφασίζει τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του Σ.Ε.ΗΛ.Χ. προκειμένου να εδραιωθεί η θέση αυτή στην αγορά και να εξασφαλιστεί η εξέλιξη της επιχείρησης σε βάθος χρόνου. Με το βλέμμα στο μέλλον, σχεδιάζεται και υλοποιείται μια πρότυπη εγκατάσταση εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισμού, διαθέτοντας παράλληλα σύγχρονους αποθηκευτικούς χώρους , αίθουσα παρουσιάσεων και εκτέλεσης σεμιναρίων, και υιοθετώντας επίσης πλήρεις  μηχανογραφημένες υπηρεσίες στους πελάτες. Παράλληλα, αποφασίζεται η συστέγαση του Συνεταιρισμού με το Σύνδεσμο Ηλεκτρολόγων, οποίος αποτελεί τον φορέα που έχει στηρίξει αμέριστα την επιχείρηση και βοηθάει ενεργά στην εξέλιξή του.
  • 2009: Ανακαίνιση του εκθεσιακού χώρου των ειδών φωτισμού. Αποσκοπώντας στην περισσότερο ολοκληρωμένη παρουσίαση των εναλλακτικών επιλογών σε είδη φωτισμού και θέλοντας να καταστεί ο αντίστοιχος εκθεσιακός χώρος περισσότερο λειτουργικός, η Διοίκηση της επιχείρησης πραγματοποιεί μια σημαντική επένδυση ανακαίνισης και επανα-διαμόρφωσης του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου του καταστήματος, με την υποστήριξη μιας ομάδας έμπειρων διακοσμητών και άλλων συνεργατών.
  • 2010: Εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού πλάνου αναδιοργάνωσης. Θέτοντας ακόμη υψηλότερους στόχους, η Διοίκηση του Σ.Ε.ΗΛ.Χ. αποφασίζει την κατάρτιση ενός πλάνου αναδιοργάνωσης επί των βασικών διαδικασιών κάθε τμήματος της επιχείρησης με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας. Ως εκ τούτου, σε συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους σε θέματα αναδιοργάνωσης, ανασχεδιάζονται πολλές από τις υπάρχουσες δραστηριότητες, μηχανογραφούνται τα αναγκαία εργαλεία και εκπαιδεύεται το προσωπικό σε νέους ρόλους και αρμοδιότητες. Παράλληλα, ανανεώνεται το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης και δημιουργείται μια νέα ομάδα με δυναμισμό και την απαραίτητη τεχνογνωσία.

Σήμερα: Η επιχείρηση διανύει την τέταρτη δεκαετία της ζωής της, έχοντας προσθέσει στο δυναμισμό την ωριμότητα μια μακράς και επιτυχημένης πορείας που της επιτρέπει να αντιμετωπίζει τις προοπτικές της με αισιοδοξία και ρεαλισμό. Αυτή τη στιγμή, ο Σ.Ε.ΗΛ.Χ. βρίσκεται στην κορυφή του κλάδου σε όλη τη Δυτική Κρήτη και χωρίς αμφιβολία, τα θεμελιώδη συστατικά αυτής της δυναμικής είναι η συγκέντρωση δεκάδων επαγγελματιών, ηλεκτρολόγων και μηχανικών, που καταθέτουν στην επιχείρηση μια τεράστια για τα δεδομένα της περιοχής «περιουσία» σε τεχνογνωσία, γνώση της αγοράς και κεφαλαιακή στήριξη.