Ο κ.Βάμβουκας μας επέλεξε για τη προμήθεια όλου του ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισμού. Οι προτάσεις μας βοήθησαν σε ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα!