Το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης απαρτίζεται από 5 μέλη, τα οποία εκλέγονται κάθε 3 χρόνια από το σύνολο των Συνεταίρων.

Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, τον Ταμία και ένα Μέλος.

Στο πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης, ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθίσταται εξαιρετικά κρίσιμος, καθώς σχετίζεται με τα εξής θέματα:

 • Διαμόρφωση της Ετήσιας Επιχειρησιακής Στρατηγικής (Organizational Strategy).
 • Μετατροπή της Επιχειρησιακής Στρατηγικής, βάσει των οικονομικών δεδομένων, σε συγκεκριμένους-μετρήσιμους Επιχειρησιακούς Στόχους (Targets) και Προγράμματα (Plans), σε ετήσια και μηνιαία βάση.
 • Παρακολούθηση των Κρίσιμων Δεικτών Απόδοσης (Critical Performance Indicators) και κατάρτιση Μηνιαίων Σχεδίων Δράσης (Action Plans) για την επίτευξη των Επιχειρησιακών στόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Φραγκεδάκης Παναγιώτης: Πρόεδρος Δ.Σ.
Αποστολάκης Μιχάλης: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Βούτας Ιωάννης: Γραμματέας Δ.Σ.
Παπαδαντωνάκης Ιωάννης: Ταμίας Δ.Σ.
Επιτροπάκης Αντώνης: Μέλος

Ιστορική Αναδρομή

ΕΤΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ

 • Φραγκεδάκης Παναγιώτης: Πρόεδρος Δ.Σ.
 • Επιτροπάκης Αντώνης: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 • Αποστολάκης Μιχάλης: Γραμματέας Δ.Σ.
 • Τραχαλάκης Νεκτάριος: Ταμίας Δ.Σ.
 • Βούτας Ιωάννης: Μέλος
 • Φραγκεδάκης Παναγιώτης: Πρόεδρος Δ.Σ.
 • Αποστολάκης Μιχάλης: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 • Βούτας Ιωάννης: Γραμματέας Δ.Σ.
 • Παπαδαντωνάκης Ιωάννης: Ταμίας Δ.Σ.
 • Επιτροπάκης Αντώνης: Μέλος
 • Παπαδαντωνάκης Ιωάννης: Πρόεδρος Δ.Σ.
 • Φραγκεδάκης Παναγιώτης: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 • Αλυγιζάκης Λυκούργος: Γραμματέας Δ.Σ.
 • Βούτας Ιωάννης: Ταμίας Δ.Σ.
 • Τραχαλάκης Νεκτάριος: Μέλος
 • Παπαδαντωνάκης Ιωάννης: Πρόεδρος Δ.Σ.
 • Μπροκαλάκης Ιωάννης: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 • Φουράκης Χαράλαμπος: Γραμματέας Δ.Σ.
 • Πενταράκης Ευτύχιος: Ταμίας Δ.Σ.
 • Κρανιδιώτης Σπύρος: Μέλος
 • Μπροκαλάκης Ιωάννης: Πρόεδρος Δ.Σ.
 • Πατεράκης Νικόλαος: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 • Φραγκεδάκης Παναγιώτης: Γραμματέας Δ.Σ.
 • Τζανακάκης Στυλιανός: Ταμίας Δ.Σ.
 • Φουράκης Χαράλαμπος: Μέλος Δ.Σ.
 • Μπροκαλάκης Ιωάννης: Πρόεδρος Δ.Σ.
 • Παπουτσάκης Γεώργιος: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 • Παπαδαντωνάκης Ιωάννης: Γραμματέας Δ.Σ.
 • Πατεράκης Νικόλαος: Ταμίας Δ.Σ.
 • Μπερτάκης Κωνσταντίνος: Μέλος Δ.Σ.
 • Γομπάκης Κωνσταντίνος: Πρόεδρος Δ.Σ.
 • Μπουντρογιάννης Δημήτριος: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 • Παπουτσάκης Γεώργιος: Γραμματέας Δ.Σ.
 • Πατεράκης Νικόλαος: Ταμίας Δ.Σ.
 • Μπροκαλάκης Ιωάννης: Μέλος Δ.Σ.
 • Πατεράκης Κωνσταντίνος: Πρόεδρος Δ.Σ.
 • Μπουντρογιάννης Δημήτριος: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 • Βενιανάκης Νικόλαος: Γραμματέας Δ.Σ.
 • Επιτροπάκης Αντώνιος: Ταμίας Δ.Σ.
 • Τραχαλάκης Νεκτάριος: Μέλος Δ.Σ.
 • Πατεράκης Κωνσταντίνος: Πρόεδρος Δ.Σ.
 • Μπουντρογιάννης Δημήτριος: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 • Παπαδαντωνάκης Ιωάννης: Γραμματέας Δ.Σ.
 • Βενιανάκης Γεώργιος: Ταμίας Δ.Σ.
 • Επιτροπάκης Αντώνιος: Μέλος Δ.Σ.
 • Παπουτσάκης Γεώργιος: Πρόεδρος Δ.Σ.
 • Φυτράκης Απόστολος: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 • Παπαδαντωνάκης Ιωάννης: Γραμματέας Δ.Σ.
 • Βενιανάκης Γεώργιος: Ταμίας Δ.Σ.
 • Μπουντρογιάννης Δημήτριος: Μέλος Δ.Σ.
 • Παπουτσάκης Γεώργιος: Πρόεδρος Δ.Σ.
 • Πατεράκης Κωνσταντίνος: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 • Παπαδαντωνάκης Ιωάννης: Γραμματέας Δ.Σ.
 • Βενιανάκης Γεώργιος: Ταμίας Δ.Σ.
 • Τερεζάκης Νικόλαος: Μέλος Δ.Σ.
 • Μπουντρογιάννης Δημήτριος: Πρόεδρος Δ.Σ.
 • Βενιανάκης Γεώργιος: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 • Παπαδαντωνάκης Ιωάννης: Γραμματέας Δ.Σ.
 • Αγοραστάκης Δημήτριος: Ταμίας Δ.Σ.
 • Γομπάκης Κωνσταντίνος: Μέλος Δ.Σ.
 • Παπουτσάκης Γεώργιος: Πρόεδρος Δ.Σ.
 • Μπροκαλάκης Ιωάννης: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 • Φραγκεδάκης Παναγιώτης: Γραμματέας Δ.Σ.
 • Πενταράκης Ευάγγελος: Ταμίας Δ.Σ.
 • Μπουντρογιάννης Δημήτριος: Μέλος Δ.Σ. (Αντικατάσταση από Γομπάκη Κωνσταντίνο)
 • Βενιανάκης Γεώργιος: Πρόεδρος Δ.Σ.
 • Μπουντρογιάννης Δημήτριος: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 • Λιοδάκης Ιωάννης: Γραμματέας Δ.Σ.
 • Παπουτσάκης Γεώργιος: Ταμίας Δ.Σ.
 • Φραγκεδάκης Παναγιώτης: Μέλος Δ.Σ.
 • Φυτράκης Απόστολος: Πρόεδρος Δ.Σ.
 • Βενιανάκης Γεώργιος: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 • Παπουτσάκης Γεώργιος: Γραμματέας Δ.Σ.
 • Μπουντρογιάννης Δημήτριος: Ταμίας Δ.Σ.
 • Πατεράκης Κωνσταντίνος: Μέλος Δ.Σ. (Αντικατάσταση από Μοτάκη Κυριάκο)
 • Πατεράκης Κωνσταντίνος: Πρόεδρος Δ.Σ.
 • Βαβουράκης Γεώργιος: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 • Μπροκαλάκης Ιωάννης: Γραμματέας Δ.Σ.
 • Τζανακάκης Γεώργιος: Ταμίας Δ.Σ.
 • Πεντάρης Στυλιανός: Μέλος Δ.Σ.
 • Βενιανάκης Γεώργιος: Πρόεδρος Δ.Σ.
 • Μαθιουδάκης Γεώργιος: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 • Φυτράκης Απόστολος: Γραμματέας Δ.Σ.
 • Πατεράκης Κωνσταντίνος: Ταμίας Δ.Σ.
 • Μπουντρογιάννης Δημήτριος: Μέλος Δ.Σ.
 • Βενιανάκης Γεώργιος: Πρόεδρος Δ.Σ.
 • Φυτράκης Απόστολος: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 • Μπροκαλάκης Ιωάννης: Γραμματέας Δ.Σ.
 • Σταθόπουλος Νικόλαος: Ταμίας Δ.Σ.
 • Μπουντρογιάννης Δημήτριος: Μέλος Δ.Σ.
 • Βενιανάκης Γεώργιος: Πρόεδρος Δ.Σ.
 • Σκορδυλάκης Χρήστος: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 • Ρουμελιωτάκης Ιωάννης: Γραμματέας Δ.Σ.
 • Σταθόπουλος Νικόλαος: Ταμίας Δ.Σ.
 • Μπουντρογιάννης Δημήτριος: Μέλος Δ.Σ.
 • Βενιανάκης Γεώργιος: Πρόεδρος Δ.Σ.
 • Σταθόπουλος Νικόλαος: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 • Ρουμελιωτάκης Ιωάννης: Γραμματέας Δ.Σ.
 • Μαστρομανώλης Γεώργιος: Ταμίας Δ.Σ.
 • Μπουντρογιάννης Δημήτριος: Μέλος Δ.Σ.
 • Μπουντρογιάννης Δημήτριος: Πρόεδρος Δ.Σ.
 • Λιμαντζάκης Ελευθέριος: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 • Μαρκουλάκης Νικόλαος: Γραμματέας Δ.Σ.
 • Βενιανάκης Γεώργιος: Ταμίας Δ.Σ.