Οι ιδιοκτήτες μας εμπιστεύτηκαν για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισμού, και οι συνεργάτες μας έδωσαν το καλύτερο τους εαυτό, συμβάλοντας σε αυτό το όμορφο αποτέλεσμα.