Η επιχείρηση μας για την ολοκλήρωση του έργου (οδικός φωτισμός) προμήθευσε το Δήμο  με περίπου 80 φωτιστικά, και τους ιστούς αυτών.

Οδικός φωτισμός περιφερειακού δρόμου πολυτεχνείου

Οδικός φωτισμός περιφερειακού δρόμου πολυτεχνείου