Γενική Συνέλευση ΣΕΗΛΧ 2023

Την Τετάρτη 11/10/2023 πραγματοποιήθηκε η εξ αναβολής Ετήσια Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.ΗΛ.Χ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συνεταιρισμού.

Παρουσιαστήκαν τα πεπραγμένα της Διοίκησης και  τα οικονομικά αποτελέσματα του 2022, και έγινε ενημέρωση για την εξαιρετική πορεία του Συνεταιρισμού μέσα στο 2023. Επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά η αναπτυξιακή του πορεία, οι θετικοί οικονομικοί ρυθμοί ανάπτυξης και τα έργα που έγιναν αλλά και αυτά που είναι σε εξέλιξη, εν μέσω ενός διαρκούς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος.

Ο πρόεδρος και το Δ.Σ του Συνεταιρισμού Εργοληπτών-Ηλεκτρολόγων Χανίων, ευχαριστούν τους συνεταίρους για την διαρκή στήριξη τους και τις προτάσεις- εισηγήσεις τους κατά την διάρκεια της Συνέλευσης.