Οι ιδιοκτήτες του Lagon hotel εμπιστεύτηκαν το κατάστημά μας από τη θεμελίωση της κατασκευής μέχρι  και την ολοκλήρωση του έργου.

Lagon hotel Lagon hotel Lagon hotel Lagon hotel Lagon hotel