ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αποστολή του Συνεταιρισμού Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Χανίων είναι η παροχή ολοκληρωμένων, εξειδικευμένων και οικονομικά προσιτών τεχνικών λύσεων σε επαγγελματίες ηλεκτρολόγους και μηχανικούς, αλλά και ιδιώτες, για την υλοποίηση έργων ηλεκτρολογικού αντικειμένου, επενδύοντας τόσο στην ανάπτυξη στρατηγικών εμπορικών συνεργασιών, όσο και στην επένδυση σε τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού.