Φωτισμός LED-Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Η τεχνολογία του φωτισμού led σημείωσε σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να έχει εξαλείψει σε σημαντικό βαθμό τις συμβατικές μεθόδους φωτισμού. Λόγω της ηλεκτρονικής φύσης της έχει δώσει πολλές επιλογές στη διάθεση του χρήστη, που πολλές από αυτές δεν υπήρχαν καν τα προηγούμενα χρόνια. Εκτός όμως από τα οφέλη που έχει προσφέρει η τεχνολογία led, έχει δημιουργήσει και ένα προβληματισμό στους καταναλωτές όσο αφορά τη κατανόηση των νέων τεχνολογικών χαρακτηριστικών.

Στα παρόν άρθρο θα γίνει μια προσπάθεια επεξήγησης των βασικών εννοιών της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

Θερμοκρασία χρώματος φωτισμού.

Η θερμοκρασία φωτισμού είναι μια τάξη μεγέθους που βοηθάει στο διαχωρισμό χρωματικών τόνων λευκού χρώματος φωτισμού. Η μονάδα μέτρησης της είναι οι βαθμοί Kelvin και συνοψίζεται σε 3 κύριες κατηγορίες.

Θερμό Λευκό (2200K-3500K)

Λευκό (4000K-4500K)

Ψυχρό Λευκό (5000K-6500K)

Από τις παραπάνω κατηγορίες γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι όσο χαμηλότερη θερμοκρασία φωτός διαθέτει μια πηγή φωτισμού τόσο πιο θερμή είναι, ενώ αντίστοιχα όσο μεγαλύτερη τόσο πιο ψυχρή…

Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI (Ra)

Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI είναι ένα μετρήσιμο μέγεθος που υποδεικνύει πόσο καλά αποδίδει μια φωτεινή πηγή το φυσικό χρώμα ενός αντικειμένου.

Η τιμή του κυμαίνεται από 0 έως 100 και όσο υψηλότερη είναι τόσο πιο πιστή είναι η απόδοση του χρώματος. Οι λαμπτήρες led στη συντριπτική τους πλειονότητα διαθέτουν δείκτη άνω του 80. Μέχρι σήμερα μόνο το ηλιακό φως και οι λαμπτήρες πυρακτώσεως έχουν δείκτη ίσο με 100.

Φωτεινή ροή

Η φωτεινή ροή είναι το φυσικό μέγεθος που μετράει τη ποσότητα ενέργειας υπό μορφή φωτός που εκπέμπει μια φωτεινή πηγή, και γίνεται αντιληπτή από το ανθρώπινο οφθαλμό. Η μονάδα μέτρησης της είναι τα lumen. Η φωτεινή ροή αποτελεί το πιο έγκυρο κριτήριο σύγκρισης των συμβατικών λαμπτήρων με των led.

Φωτεινή απόδοση

Φωτεινή απόδοση είναι το φυσικό μέγεθος που μετράει τη ποσότητα φωτεινής ροής ανά καταναλισκόμενου Watt. Υποδεικνύει δηλαδή πόσο αποδοτικό σε φωτεινότητα είναι ένα φωτιστικό σε σχέση με την ενέργεια που καταναλώνει. Η μονάδα μέτρησης της είναι τα lum/W. Αποτελεί επίσης σημαντικό κριτήριο επιλογής φωτιστικού σώματος καθώς και σύγκρισης διαφορετικών τεχνολογιών λαμπτήρων.

Ένταση φωτισμού

Η ένταση φωτισμού εκφράζει τη ποσότητα φωτεινής ροής που προσπίπτει σε μια μονάδα επιφάνειας. Μονάδα μέτρησης της είναι το lux το οποίο ισοδυναμεί με 1 lumen/m2. Αποτελεί μια σημαντική παράμετρο υπολογισμού της ποσότητας φωτισμού που θα χρειαστεί ένας χώρος. Υπάρχει δυνατότητα να υπολογιστεί και από ειδικό όργανο το λουξόμετρο.

Τεχνολογίες edgelit και backlit

Αφορά κυρίως τα φωτιστικά led panel, και έχει να κάνει με τον τρόπο τοποθέτησης της πλακέτας με τα στοιχεία led. Η τεχνολογία edgelit έχει τοποθετημένα τα στοιχεία περιμετρικά του panel, ενώ η backlit έχει τα στοιχεία πάνω στη πλάτη του φωτιστικού. Οι δυο τεχνολογίες μπορούν να προκαλέσουν αρκετή διαφορά στο οπτικό αποτέλεσμα του φωτισμού, ενώ έχουν και διαφορές στη τιμή όπως και στην εμφάνιση του φωτιστικού. Υπάρχει μια τάση να επικρατήσει η τεχνολογία backlit.

Τεχνολογία dimming

Σε αντίθεση με τους συμβατικούς λαμπτήρες, οι λαμπτήρες led διαχωρίζονται ως προς την ικανότητα τους να αυξομειώνουν την φωτεινότητα τους (dimming). Για να μπορέσει κάποιος να κάνει dimming με λαμπτήρες led, θα χρειαστεί αφενός ειδικούς λαμπτήρες για ντιμάρισμα, αφετέρου και ειδικό dimmer που να είναι συμβατό για λαμπτήρες led.  Τα φωτιστικά σώματα με ενσωματωμένη πλακέτα με στοιχεία led, όπως για παράδειγμα τα led panel, θα πρέπει να διαθέτουν αντίστοιχα ειδικό τροφοδοτικό, και dimmer συμβατά για την κατηγορία τους.

Τεχνολογία Correlated Color Temperature (CCT)

Η τεχνολογία CCT αφορά την ικανότητα αλλαγής λευκού χρώματος της φωτεινής πηγής σε ένα ευρύ φάσμα που καλύπτει συνήθως και τις 3 κύριες θερμοκρασίες χρώματος, όπως αυτές αναλύθηκαν παραπάνω(Θερμό-Λευκό-Ψυχρό).

Έξυπνοι λαμπτήρες

Οι έξυπνοι λαμπτήρες οι οποίοι όπως όλες οι smart συσκευές έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης στο internet μέσω δικτύου wi-fi.  Μπορούν να ελεγχθούν μέσω εφαρμογών φορητών συσκευών, και είναι συνήθως συμβατές με τα πιο γνωστά προγράμματα διασύνδεσης έξυπνων συσκευών.

Αυτές λοιπόν ήταν μερικά μόνο από τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά  που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία led.

Το τμήμα πωλήσεων της επιχείρησης μας είναι στη διάθεση σας, για να σας κατευθύνει σε κάθε είδους εφαρμογή που θα χρειαστείτε, και να σας προσφέρει όλες τις δυνατές επιλογές!

Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα μας θα βρείτε εδώ.

 

Μπουντάκης Μανώλης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Τμήμα Πωλήσεων Σ.Ε.ΗΛ.Χ.