Τα προϊόντα που διαθέτουμε στο κατάστημα μας

 • Φωτισμό οικιακών και επαγγελματικών χώρων
 • Λαμπτήρες LED διαφόρων τύπων, Λαμπτήρες ειδικών εφαρμογών
 • Πριζοδιακοπτικό υλικό
 • Καλωδιώσεις βασικών και εξειδικευμένων εφαρμογών
 • Συστήματα ανίχνευσης και προστασίας
 • Μικροσυσκευές οικιακής χρήσης, Τηλεοράσεις, Ξενοδοχειακά είδη
 • Συστήματα ψύξης & θέρμανσης 
 • Συστήματα εξαερισμού & απορροφητήρες 
 • Προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας
 • Smart home.
 • Προϊόντα ενσύρματης & ασύρματης δικτύωσης wi-fi, Κεραίες τηλεόρασης
 • Εργαλεία 
 • Εποχιακά προϊόντα 
 • Φωτοβολταϊκά συστήματα 
 • Είδη γείωσης –  Αντικεραυνική προστασία 
 • Βιομηχανικό υλικό και υλικά μέσης τάσης 
 • Ηλεκτρολογικοί πίνακες, Ερμάρια και ηλεκτρολογικά κουτιά
 • Μετασχηματιστές, Τροφοδοτικά, Μπαταρίες και προστασία συσκευών
 • Υλικά σύνδεσης και στήριξης, Δομικά υλικά, Αναλώσιμα κατασκευών, Σωλήνες διαβάσεως (παροχών) 
 • Προεκτάσεις καλωδίων, Πολύπριζα, Φις, Ντουί και αντάπτορες
 • Θυροτηλέφωνα, Θυροτηλεοράσεις, Κουδούνια και έλεγχος εισόδου.  
 • Όδευση Καλωδίων
 • Υλικό ράγας
 • Φόρτιση Ηλεκτρικών Οχημάτων